Hjälp
integritetspolicy
LADDA NER
Williamhill casino club
Ladda ner och få
tillgång till över 350 spelLadda ner

www.williamhillcasino.com SEKRETESSPOLICY FÖR

 1. SYFTET MED DENNA SEKRETESSPOLICY
  1. Denna sekretesspolicy beskriver på vilket sätt vi som operatör samlar och använder din personliga data.
  2. I Gibraltar är vi en registrerad datacontroller och rättar oss efter Gibraltar Data Protection Act 2004. Mer information om vår registrering kan du hitta i Gibraltar Regulatory Authoritys allmänna register av datacontrollers genom att gå till http://www.gra.gi/data-protection och söka på "William Hill". Vårt registreringsnummer hos Gibraltar Gambling Commissioner när det gäller datasäkerhet är DP006623.
  3. Vi ber dig vänligen att läsa igenom denna sekretesspolicy noggrant då den innehåller viktig information om hur vi samlar samt använder din personliga information.
  4. Om inte annat anges så definieras inte vissa termer med stor bokstav i denna sekretesspolicy. Dessa kommer istället att definieras i våra allmänna regler och villkor som även tillämpas för förtydligande. Vi ber dig även vänligen att läsa och förstå våra allmänna villkor utöver denna sekretesspolicy.

   

 2. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION
  1. Dina personuppgifter (dvs. all information om dig från vilken du kan identifieras, som t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, och som i denna sekretesspolicy hänvisas till som "din information"), kommer att behandlas av oss (vilket inkluderar dess agenter och anställda), och (om tillämpligt) våra partners och underleverantörer för att kunna erbjuda dig ett komplett utbud av tjänsterna, helt i linje med denna sekretesspolicy.
  2. Genom att använda någon av tjänsterna bekräftar du att du har läst och godkänt villkoren i denna sekretesspolicy samt, där du förser oss med din information (inklusive, för att undvika tveksamheter, genom att skicka en förfrågan till oss via en av webbplatserna, eller där du endast delvis genomför ett registreringsförfarande för ett konto) att du godkänner våra (och våra partners och underleverantörers) användning av din information för de ändamål som framställs i paragraf 3 i denna sekretesspolicy.
  3. Om du inte önskar utlämna din information enligt villkoren som framställs i denna sekretesspolicy bör du inte ange den relevanta informationen på avsedda områden på de relevanta delarna på webbplatsen, eller utlämna din information till oss via telefon. Om du inte förser oss med relevant information kanske du inte har rätt att använda vissa selar av tjänsterna.
  4. Om du vid något tillfälle vill att vi slutar behandla din information enligt denna sekretesspolicy så måste du kontakta oss så vi kan vidta de åtgärder som krävs. Vänligen notera att detta innebär att ditt konto kommer att stängas.
  5. Vänligen notera att vi inte (och/eller andra företag i vår bolagsgrupp) inte är ansvariga för de sekretesspolicys eller innehåll hos till exempel Gibraltar Gambling Commissioners hemsida trots att vi kan komma och länka dit.
  6. Som en del av kontoregistreringsförfarandet erbjuder vi även besökare som registrerar sig med oss att välja alternativet inte erhålla information om framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer från William Hill. Besökare som önskar välja detta alternativ skall avmarkera relevant ruta i registreringsförfarandet. Du kan uppdatera dina marknadsföringsinställningar när som helst via avsnittet "Mitt konto/Uppdatera marknadsföringsinställningar" (eller liknande) på webbplatsen (om tillämpligt) eller genom att kontakta kundtjänst. Om du har valt (om tillämpligt) att få information om framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer via SMS till din mobiltelefon kan du välja alternativet att inte erhålla information när som helst genom att svara med ordet "STOP". För att välja bort tredje parts Analytics vänligen maila oss på support.sv@willhill.com och inkludera din enhetsidentifierare och efter bearbetning kommer vår tredje parts Analytics-leverantör att avbryta eventuella Analytics på den enheten.
  7. När du väljer att ladda ner vår mjukvara för att använda vår tjänst så kan även ett notifieringsprogram att laddas ner till din dator/mobil/surfplatta. Detta ger oss möjlighet att skicka notifieringar till dig om våra tjänster direkt till dig. Vi kan till exempel använda detta till att skicka information om uppdateringar, nya funktioner, kampanjer och erbjudanden. Om du inte vill erhålla sådan information så måste du manuellt ta bort denna mjukvara (till exempel klicka på "Vad är det här?"-länken på den notifikation du erhåller och följa instruktionerna om hur du tar bort detta). Det finns även möjlighet att gå via "Inställningar" och "Notifieringscenter" för att genomföra denna avinstallation.

   

 3. SÅ ANVÄNDER VI DIN INFORMATION
  1. William Hill samlar in din information så att:
   1. vi kan skapa ditt konto så att du fullt ut kan dra fördel av tjänsternas alla funktioner, inklusive kreditera ditt konto med pengar, placera satsningar och spela spel.
   2. vi kan ta emot frågor och kommentarer från dig via vårt hjälpcenter online och så att vi kan svara på dem.
   3. vi kan följa relevanta bestämmelser med avseende på din registrering, till exempel vid åldersverifieringar, och
   4. (förutsatt att du inte väljer alternativet inte erhålla "information) informera dig om framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer från oss (eller något företag i vår bolagsgrupp).
  2. Utöver de allmänna ändamålen som beskrivs i paragraf 3.1 ovan kommer William Hill endast att använda din information, inklusive att dela med sig av din information med våra partners som kan vara tredje parter och underleverantörer som behandlar data (inklusive, om tillämpligt, din information) på våra vägnar för att:
   1. skapa, driva och hantera ditt konto,
   2. tillhandahålla någon av tjänsterna på vår begäran och för tillämpliga syften i samband med tillhandahållandet av tjänsterna,
   3. verifiera att din information är korrekt, inklusive utlämnande av informationen till tredje parter (inklusive finansiella institutioner, åldersverifierings- och kreditupplysningsföretag) i samband med sådana syften (en förteckning över undersökningen kommer att sparas och den tredje parten kan använda informationen för att hjälpa andra företag för verifieringsändamål),
   4. förbereda statistik relaterat till din och andra kunders användning av tjänsterna,
   5. analysera och samla ihop information om ditt användande av våra tjänster och hemsidan för att förbättra vår produkt och samt vår tjänst.
   6. förbereda och visa lämpligt individualiserat material och innehåll
   7. fullgöra våra åtaganden, skyldigheter samt ansvar avseende angivna bestämmelser enligt Gibraltars Data Protection Act 2004, Gibraltar Gambling Act 2005, UK Gambling Act 2005 och UK Gambling (Licens och marknadsföring) Act 2014; till Gibraltar Gambling Commissioner och Gambling Commission; och enligt relevant lagstiftning och tillsynsmyndigheter i andra jurisdiktioner där vi (eller ett annat företag i vår bolagsgrupp) utövar en reglerad verksamhet,
   8. rätta sig efter juridiska krav eller följa rättsliga förfaranden eller agera i syfte att skydda idrottsorganisationers eller andra kvalificerade organs intressen,
   9. undersöka misstänkt olaglig, bedräglig eller annan opassande aktivitet i samband med tjänsterna,
   10. rapportera brott eller misstanke om brott, inklusive penningtvätt eller annan bedräglig aktivitet, och
   11. alla andra syften som är nödvändiga för fullgörandet av våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.
  3. Vi kommer inte att skicka oombedd information med avseende på tredje parts eventuella kommersiella erbjudanden eller annonser.
  4. Vi kan använda ditt användarnamn och/eller förnamn och region för annonserings- eller kampanjändamål.
  5. Vi (eller andra företag i vår bolagsgrupp) kan komma att använda ditt användarnamn och/eller förnamn samt landskap i potentiellt marknadsföringssyfte.
  6. Telefonsamtal till och från vår kundtjänstavdelning spelas in för utbildnings- och säkerhetsändamål
  7. Vi kan komma att överföra din information om vi överför eller säljer vår verksamhet eller någon del av den, inklusive vid insolvens.
  8. För att förhindra eller upptäcka brott så väl som ansvarsfullt spelande så kan vi komma att tillhandahålla din information till en tredje part eller kollationera via en tredje part, inklusive (men ej begränsat till), information om dig på internet, till exempel social media eller sociala nätverk.

   

 4. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION
  1. I samband med tillhandahållandet av tjänsterna kan vi behöva överföra data (inklusive din information) till:
   1. våra partners eller entreprenörer
   2. som har sin bas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), inklusive (men ej begränsat till) USA, Mohawk Territory of Kahnawake; Kanada; Israel; Cypern; och Filipinerna
  2. Om du information skickas utanför EES enligt ovanstående paragraf 4.1 så kommer vi vidta alla åtgärder för att se till att din information är lika säker som den skulle varit innanför EES och i enlighet med vår sekretesspolicy.

   

 5. UPPDATERING AV DIN INFORMATION
  1. Du kan uppdatera eller ta bort information från ditt konto genom att gå till 'Mitt konto/Uppdatera konto' (där det är möjligt) eller genom att kontakta kundtjänsten . Dock kan vi komma att behöva fortsätta behålla din information på grund av regler och bestämmelser, reguljära syften och/eller legala åtaganden.
  2. Du kan erhålla en kopia av din information som finns hos oss genom att du kontaktar kundtjänsten . Vi behöver dock upp till 28 dagar för att kunna tillhandahålla denna information. En sådan förfrågan kommer även att komma med en avgift på 10 £ för att täcka våra administrativa kostnader som uppstår för att tillhandahålla sådan information.
  3. Vi kan avslå en begäran om utlämnande eller borttagning av din information som är orimliga eller extremt opraktiska (till exempel eftersom de kräver oproportionerliga ansträngningar (tekniska såväl som administrativa) eller kräver betydande förändringar av våra processer och produkt och påverka vår förmåga att tillhandahålla tjänsterna).

   

 6. SÄKERHET

  Vi strävar efter att skydda din information och våra tjänster från obehörig åtkomst till eller ändring av din information. Detta inkluderar användning av olika säkerhetsåtgärder för att skydda din information som innehas av eller på uppdrag av oss och pågående översyn av vår informationsinsamling, lagring och behandling av praxis.

  Med förbehåll för de användningsområden som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer vi att sträva efter att behandla all information konfidentiellt och sträva efter att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla din personliga information säker när den har överförts till våra system. Dock är internet inte ett säkert medium och vi kan inte garantera säkerheten för någon information du avslöjar nätet. Du accepterar de säkerhetsrisker som finns i samband med att ge ut och information och hantera denna över internet och kommer inte att hålla oss ansvariga för brott mot säkerheten om det inte är på grund av vår oaktsamhet eller uppsåtligt fel.

   

 7. IP ADDRESS

  Din webbläsare genererar också andra uppgifter, däribland vilket språk webbplatsen visas i, och din IP-adress ("IP-adress"). En IP-adress är en uppsättning siffror som tilldelas din dator under sessionen när du loggar in på internet via din internetleverantör eller ditt nätverk (om du ansluter till Internet från exempelvis en dator på jobbet). Din IP-adress loggas automatiskt av våra servrar och används för att samla in trafikdata om besökare på vår hemsida. Vi använder också din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats. Vi använder inte din IP-adress för att identifiera dig personligen.

   

 8. KONTAKTA OSS

  Om vid någon tidpunkt du anser att vi inte har följt bestämmelserna i denna sekretesspolicy, vänligen meddela oss genom att kontakta kundtjänst så kommer vi att använda alla kommersiellt rimliga åtgärder för att omgående avgöra och (i förekommande fall) åtgärda eventuella problem.

Denna sekretesspolicy träder ikraft den 19 December 2016.

Mest populära