Pomoc
Polityką prywatności
POBIERZ
Williamhill casino club
Ponad 350 gier
do pobrania Pobierz teraz

www.williamhillcasino.com POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA

 1. CEL NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI
  1. Poniższa Polityka Ochrony Prywatności przedstawia zasady wedle których my, Operator, możemy pobierać i korzystać z danych osobowych uzyskanych od Państwa.
  2. Jesteśmy zarejestrowani w Gibraltarze jako administrator danych, zgodnie z "Gibraltar Data Protection Act 2004". Szczegóły dotyczące naszej rejestracji znajdują się w publicznym rejestrze administratorów danych "Gibraltar Regulatory Authority", pod adresem http://www.gra.gi/data-protection, należy szukać pod "William Hill." Nasz numer rejestracyjny dla ochrony danych przypisany przez Komisję Hazardową Gibraltaru to DP006623.
  3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności ze względu na zawarte w niej istotne informacje dotyczące pobierania i korzystania z Państwa danych osobowych.
  4. Chyba że z kontekstu wynika inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności będą zdefiniowane zgodnie z Warunkami Ogólnymi, które, dla uniknięcia wątpliwości, także obowiązują i zobowiązani są Państwo zapoznać się z Warunkami Ogólnymi oprócz zapoznania się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

   

 2. RODZAJ POBIERANYCH INFORMACJI OSOBISTYCH I KORZYSTANIE Z INFORMACJI OSOBISTYCH
  1. Państwa dane osobowe (co oznacza wszystkie informacje pozwalające Państwa osobiście zidentyfikować takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres email, które w Polityce Ochrony Prywatności określane są jako "Informacje Osobiste"), będą przetwarzane przez nas (co obejmuje także naszych agentów i/lub pracowników), oraz (tam gdzie ma to zastosowanie) przez naszych partnerów i podwykonawców, zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.
  2. Rejestrując się jako użytkownik naszych Usług (lub wypełniając częściowo formę rejestracyjną), korzystając z naszych Usług, w jakikolwiek inny sposób korzystając z naszej Strony, lub kontaktując się z nami poprzez Stronę lub telefonicznie, potwierdzają Państwo, że przeczytali warunki niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i wyrazili na nie zgodę; a także, że przekazując nam Państwa Informacje Osobiste godzą się Państwo na przetwarzanie przez nas (oraz naszych partnerów i podwykonawców) Państwa Informacji Osobistych w zgodzie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.
  3. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przekazywać Informacji Osobistych na zasadach określonych w tej Polityce Prywatności, powinni Państwo nie wprowadzać Informacji Osobistych w jakiekolwiek pola udostępniane w odpowiednich częściach naszej Strony ani też podawać nam takich informacji telefonicznie lub w innej formie. Jednakże, jeżeli nie podadzą nam Państwo takich informacji, nie będziecie Państwo uprawnieni do pełnego korzystania z odpowiednich Usług.
  4. Jeśli w dowolnym momencie będą chcieli Państwo zrezygnować w wykorzystywania Państwa Informacji Osobistych do celów określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, należy skontaktować się z nami, abyśmy mogli zrealizować Państwa prośbę. Prosimy zauważyć, że może być to równoznaczne z zamknięciem Państwa Konta.
  5. Prosimy zauważyć, że nasze Usługi mogą zawierać odnośniki do stron i aplikacji należących do stron innych niż my (np. strona Komisji Hazardowej Gibraltaru), my (i/lub inne firmy należące do naszej Grupy) nie bierzemy odpowiedzialności za politykę prywatności i treść tych stron lub aplikacji.
  6. W ramach procesu zakładania konta dajemy gościom możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji o przyszłych wydarzeniach, ofertach i promocjach oferowanych przez nas (lub przez jakąkolwiek firmę należącą do naszej Grupy). Jeśli chcą Państwo skorzystać z opcji rezygnacji , należy odznaczyć odpowiednie pole w trakcie procesu zakładania konta. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia preferencji marketingowych poprzez sekcje na Stronie "Moje Konto/Aktualizuj Dane Konta/Informacje marketingowe" lub kontaktując się z Obsługą Klienta. Jeżeli (tam gdzie ma to zastosowanie) wybrali Państwo opcję, aby otrzymywać zawiadomienia o przyszłych wydarzeniach, ofertach i promocjach przez SMS-y wysyłane na Państwa telefon komórkowy, mogą Państwo zrezygnować z tego odpowiadając na jeden z takich SMS'ów wiadomością o treści "STOP." Aby zrezygnować z otrzymywania informacji od zewnętrznej firmy, wyślij email na adres 24/7support@williamhill.comzałączając identyfikator urządzenia, po odebraniu emaila, dostawca zaprzestanie dostarczania analiz na podane urządzenie.
  7. Jeśli zdecydują się Państwo na pobranie Oprogramowania stosowanie z naszymi Usługami, będą mogli Państwo również pobrać na swoje Urządzenie Dostępu oprogramowanie notyfikujące. Oprogramowanie notyfikujące pozwala nam na przesłanie Państwu notyfikacji o naszych Usługach bezpośrednio na Państwa Urządzenie Dostępu, dzięki czemu informujemy Państwa o nowych funkcjach, uaktualnieniach, informacjach dotyczących usług, ofert i promocji. Pobierając oprogramowanie notyfikujące, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie przedstawionych wyżej notyfikacji. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać notyfikacji, należy ręcznie odinstalować oprogramowanie notyfikujące z Urządzenia Dostępu (odinstalowanie jest możliwe poprzez kliknięcie na odnośnik "what's this" umieszczony w otrzymanej notyfikacji i postępowanie zgodnie z instrukcjami "how to remove", lub poprzez wykonanie odpowiednich czynności w "Ustawieniach" i "Notifiaction Centre" w Urządzeniu Dostępu).

   

 3. JAK POBIERAMY INFORMACJE OSOBISTE
  1. Pobieramy Informacje Osobiste aby:
   1. pozwolić nam na założenie Państwa Konta tak, aby mogli Państwo w pełni wykorzystywać wszystkie Usługi, włącznie z wpłacaniem na Państwa Konto środków, składaniem zakładów i graniem w gry;
   2. pozwolić nam na odbieranie od Państwa pytań i uwag poprzez Centrum Pomocy Online i odpowiadanie na nie;
   3. przestrzegać mających zastosowanie przepisów dotyczących założenia Państwa Konta, przykładowo przeprowadzenie kontroli wieku; oraz
   4. (jeżeli nie zrezygnują Państwo z tej opcji opt out), powiadamianie Państwa przez nas (i innej firmy w naszej Grupie) o przyszłych wydarzeniach, ofertach i promocjach.
  2. Oprócz szerokiego zakresu celów przedstawionych w paragrafie "3.1", będziemy (my lub inna firma w naszej Grupie) wykorzystywać Informacje Osobiste, włącznie z udostępnianiem Informacji Osobistych partnerom i podwykonawcom, którzy przetwarzają w naszym imieniu dane (w tym, jeśli ma to zastosowanie, Państwa Informacje) w celu:
   1. założenia, obsługi i zarządzania Państwa Kontem;
   2. zapewniania wszystkich Usług, o jakie się Państwo zwrócą, a także we wszystkich innych celach związanych z nimi;
   3. sprawdzenia dokładności Państwa Informacji, włącznie z ujawnieniem takich informacji osobom trzecim (włącznie z instytucjami finansowymi, agencjami sprawdzającymi wiek i zdolność kredytową) w związku z powyższymi celami (wynik takich kontroli zostanie przechowany, a osoby trzecie mogą wykorzystać te informacje w celu pomocy innym spółkom w przeprowadzaniu weryfikacji);
   4. przygotowywanie statystyk, dostarczenia raportów analitycznych i analiz dotyczących wykorzystania Usług przez Państwa i innych klientów;
   5. analizowania i zapisywania Państwa aktywności na naszych Serwisach i Stronach w celu ulepszenia naszych produktów i sposobów świadczenia naszych Usług
   6. przygotowanie i publikacja odpowiednich zindywidualizowanych materiałów marketingowych i treści;
   7. okresowe wysyłanie posiadaczom kont pisemnych zawiadomień informujących o ważnych zmianach w świadczeniu usług oraz zmianach w Warunkach Korzystania (które obejmują Politykę Ochrony Prywatności);
   8. przestrzegania naszych powinności, zobowiązań i odpowiedzialności zgodnie z "Gibraltar Data Protection Act 2004", "Gibraltar Gambling Act 2005", "UK Gambling Act 2005" oraz "UK Gambling Act (Licensing and Advertising) Act 2014", oraz wobec Komisji Hazardowej Gibraltaru i Komisji Hazardowej, oraz zgodnie z jakąkolwiek legislacją, oraz wobec odpowiednich organów (czyli jakichkolwiek organów mających rządowy, sądowy lub regulacyjny nadzór nad nami lub nad jakąkolwiek firmą w naszej Grupie);
   9. przestrzegania wymogów prawnych lub przestrzeganie prawnych procedur bądź działania mające na celu ochronę interesów organów sportowych i innych mających odpowiednie uprawnienia;
   10. dochodzenie w sprawie podejrzanych, bezprawnych lub z innych powodów niewłaściwych działań związanych z Usługami;
   11. donoszenie o przestępstwach i podejrzeniach przestępstw włącznie z praniem brudnych pieniędzy lub oszustwa; oraz
   12. wszystkich innych celów, których realizacja jest konieczna dla wywiązania się z naszych umownych zobowiązań względem Państwa.
  3. Posiadamy prawo przetwarzania i przechowywania Państwa Informacji Osobistych w naszych systemach informacji technologicznej lub w systemach operowanych przez strony trzecie, które upoważnione są przez nas do przechowywania Państwa Informacji
  4. Nie będziemy (my i inne firmy w naszej Grupie) wysyłać Państwu niezamówionych ofert handlowych osób trzecich ani reklam.
  5. Nie będziemy (my i inne firmy w naszej Grupie) używać Państwa nazwy użytkownika i/lub imienia oraz regionu na potrzeby reklamy lub promocji.
  6. Przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne prowadzone przez nasz dział Obsługi Klientasą nagrywane dla celów szkoleniowych i bezpieczeństwa.
  7. W razie sprzedaży całej firmy bądź jej części jak również w razie niewypłacalności możemy przekazać Państwa Informacje Osobiste osobie trzeciej.
  8. Mając na celu przeciwdziałanie i wykrywanie działań przestępczych oraz postępując zgodnie z zasadami Odpowiedzialnego Hazardu, możemy uzupełnić otrzymane od Państwa Informacje informacjami, które otrzymamy od stron trzecich, lub uzyskać takie informacje od stron trzecich uwzględniając (bez ograniczeń) informacje opublikowane w Internecie o Państwu lub przez Państwa, np. informacje zawarte w portalach społecznościowych.

   

 4. TRANSFER INFORMACJI OSOBISTYCH ZA GRANICĘ
  1. W związku z postanowieniami dotyczącymi świadczenia usług, możemy potrzebować przesłać dane (włącznie z Państwa Informacjami Osobistymi) do:
   1. innych spółek należących do naszej Grupy; oraz
   2. naszych partnerów i podwykonawców, mających siedziby poza terenem („EOG") Europejskiego Obszaru Gospodarczego, między innymi do: Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn., Terytorium Kahnawake, Kanady, Izraela, Cypru i Filipin.
  2. Jeśli Państwa Informacje Osobiste zostaną przesłane przez nas poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z powyższym paragrafem "4.1", podejmiemy wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić, że Państwa Informacje Osobiste są równie bezpiecznie jak na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i że niniejsza Polityka Prywatności ma wówczas zastosowanie.

   

 5. AKTUALIZACJA INFORMACJI OSOBISTYCH
  1. W każdym czasie mogą Państwo aktualizować i usuwać Państwa Informacje Osobiste ze swojego konta w William Hill poprzez: "Moje Konto/Aktualizacja Danych Konta" (jeżeli dostępne); lub kontaktując się z Obsługą Klienta . Jednak możemy być zobowiązani przechowywać akta z Państwa Informacjami osobistymi w celach regulacyjnych i/lub prawnych.
  2. Mogą Państwo uzyskać kopię Państwa Informacji przechowywanych przez nas kontaktując się z Obsługą Klienta. Wymagamy zawiadomienia nas z wyprzedzeniem do dwudziestu ośmiu dni dla zrealizowania prośby o przekazanie kopii informacji. Każdy taki wniosek podlega opłacie w wysokości 10£ na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z dostarczeniem przechowywanych o Państwie informacji.
  3. Możemy odrzucić prośbę o przesłanie lub usunięcie Państwa Informacji w sytuacjach nieuzasadnionych lub niezwykle niepraktycznych (np. jeśli do zrealizowania prośby wymagane są niezwykle duże nakłady sił ludzkich lub nakłady techniczne w naszych działaniach i kiedy prośby wpływają na nasza zdolność świadczenia Usług).

   

 6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OSOBISTYCH

  Podejmujemy starania, aby chronić Państwa Informacje Osobiste i nasze Usługi od nieautoryzowanych dostępów do Informacji Osobistych lub nieautoryzowanych zmian w Informacjach Osobistych. Starania te uwzględniają różne środki bezpieczeństwa chroniące Państwa Informacje przechowywane przez nas lub też w naszym imieniu i stały przegląd zebranych Informacji i czynności dotyczące przechowywania Informacji.

  Podlegając stosowaniom opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy starać się zachowywać wszystkie Państwa Informacje Osobiste w ścisłej tajemnicy i podejmować stosowne środki, aby Informacje Osobiste były bezpieczne po przesłaniu ich do naszych systemów. Jednakże, Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środkiem przekazu i nie możemy gwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych ujawnionych w Internecie. Akceptują Państwo nieodłączne ryzyko związane z przekazywaniem informacji w Internecie i nie będą Państwo obarczać nas odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, chyba że jest ono spowodowane naszym niedbalstwem lub umyślną winą.

   

 7. ADRES IP

  Państwa przeglądarka generuje dodatkowe informacje, takie jak język, w której Strona zostanie wyświetlona, a także Państwa adres IP. Adres IP to ciąg cyfr przypisany do Państwa komputera w trakcie korzystania z Internetu. Państwa adres IP jest automatycznie zapamiętany przez nasze serwery i wykorzystany, aby dostarczyć informacje o odwiedzających naszą Stronę. Korzystamy także z Państwa adresu IP, aby zdiagnozować problemy z naszym serwerem i zarządzać naszą Stroną. Nie korzystamy z Państwa adresu IP, aby zidentyfikować Państwa tożsamość.

   

 8. KONTAKT

  Jeśli w dowolnym czasie stwierdzą Państwo, że nie stosujemy się do zasad przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, a użyjemy wszelkich komercyjnie należytych starań, aby ustalić i i gdzie stosowne poprawić jakiekolwiek zaistniałe problemy.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności wchodzi w życie od 19 grudnia 2016.

Najpopularniejsze