Nápověda
zásady ochrany osobních údajů
STÁHNOUT
Williamhill casino club
Více než 350 her
pro okamžité stáhnutí
Stáhnout nyní

www.williamhillcasino.com Zásady ochrany osobních údajů společnosti

 1. ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují způsoby jakými my, Provozovatel, můžeme shromažďovat a používat osobní informace, které o vás získáme.
  2. Na Gibraltaru jsme na základě gibraltarského Zákona na ochranu údajů z roku 2004 registrovaným Správcem údajů. Bližší údaje o naší registraci naleznete ve veřejném rejstříku správců údajů gibraltarského regulačního úřadu na adrese http://www.gra.gi/data-protection pod položkou „William Hill". Naše registrační číslo v úřadu Gibraltar Gambling Commissioner určené pro ochranu údajů je DP006623.
  3. Žádáme vás, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečetli, protože obsahují důležité informace o tom, co můžete očekávat s ohledem na námi prováděné shromažďování a používání vašich osobních údajů.
  4. Pokud není stanoveno jinak, výrazy začínající velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou definovány ve Všeobecných podmínkách, které, aby byly vyloučeny jakékoli pochybnosti, budou platit také a budete si je muset spolu s těmito Zásadami ochrany osobních údajůpřečíst a porozumět jim.

   

 2. JAKÉ DRUHY ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME A POUŽITÍ INFORMACÍ
  1. Vaše osobní údaje (to znamená veškeré vaše informace, díky kterým můžete být osobně identifikováni, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, a které jsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů označovány jako „Vaše osobní údaje") budou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zpracovány námi (včetně našich zprostředkovatelů nebo zaměstnanců) a (případně) jakoukoli jinou společností v naší Skupině společností a/nebo našimi partnery a subdodavateli.
  2. Zaregistrováním se jako uživatel našich Služeb (nebo částečným vyplněním registračního formuláře), používáním Služeb, jiným používáním naší Webové stránky nebo odesláním dotazu prostřednictvím Webové stránky nebo telefonicky potvrzujete, že jste si přečetli a souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a že souhlasíte s tím, že vaše informace budeme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů používat my (včetně našich zprostředkovatelů nebo zaměstnanců) a (případně) jakákoli jiná společnost v naší Skupině společností a/nebo naši partneři a subdodavatelé.
  3. Pokud si nepřejete poskytnout své údaje tak, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nezadávejte příslušné informace do polí uvedených v jakékoli příslušné části naší Webové stránky ani nám své údaje neposkytujte telefonicky nebo jiným způsobem. Pokud nám však tyto údaje neposkytnete, nebude vám povoleno nebo umožněno plné využití příslušných částí Služeb.
  4. Pokud si kdykoli budete přát, abychom ukončili zpracovávání vašich osobních údajů pro kterýkoli z účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás a my podnikneme příslušná opatření, abychom tak učinili. Vezměte prosím na vědomí, že to může znamenat uzavření vašeho účtu.
  5. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco Služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace provozované jinými stranami, než jsme my (například webové stránky úřadu Gibraltar Gambling Commissioner), nejsme my (a/nebo jakákoli jiná společnost v naší Skupině společností) zodpovědní za metody ochrany osobních údajů nebo obsah takovýchto webových stránek či aplikací.
  6. AV rámci našeho procesu registrace účtu nabízíme také návštěvníkům, kteří se u nás chtějí zaregistrovat, možnost odstoupit od informování o námi pořádaných budoucích událostech, nabídkách a propagačních akcích (a budoucích událostech, nabídkách a propagačních akcích pořádaných jinými společnostmi v naší Skupině společností). Návštěvníci, kteří si přejí využít tuto možnost, musí v průběhu registrace zrušit zaškrtnutí příslušného políčka. Své marketingové preference můžete kdykoli změnit prostřednictvím možnosti „Můj účet / Aktualizace marketingových preferencí" (pokud je k dispozici) nebo kontaktováním oddělení služeb zákazníkům. Pokud jste zvolili (kde je to k dispozici) možnost dostávat informace týkající se budoucích událostí, nabídek a propagačních akcí prostřednictvím SMS zpráv na svůj mobilní telefon, můžete kdykoli odstoupit)od jejich přijímání zasláním odpovědi se slovem „STOP". Pokud se chcete odhlásit z analýz prováděných třetími stranami, napište nám na adresu 24/7support@williamhill.coma připojte identifikátor vašeho zařízení. Po zpracování ukončí náš externí poskytovatel analýz veškeré analýzy na daném zařízení.
  7. Pokud se v rámci našich Služeb rozhodnete stáhnout Software, může být do vašeho přístupového zařízení také stažen oznamovací software. Ten nám umožňuje odesílat oznámení o našich Službách přímo do vašeho přístupového zařízení, například abychom vás informovali o nových funkcích, změnách, servisní komunikaci, nabídkách a propagačních akcích. Stažením takového Softwaru souhlasíte s tím, že budete dostávat takováto oznámení. Pokud si tato oznámení nepřejete dostávat, musíte oznamovací software z vašeho přístupového zařízení ručně odinstalovat (například kliknutím na odkaz „co je to" na přijímaných oznámení a následným postupováním podle pokynů „jak odstranit", nebo následováním příslušných pokynů pro odinstalování v části „Nastavení" a „Střediska oznámení" vašeho přístupového zařízení). "odstoupit"

   

 3. JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME
  1. Vaše osobní údaje shromažďujeme, abychom:
   1. Mohli založit váš účet a vy jste mohli využívat všechny funkce Služeb, včetně provádění vkladů na váš účet, uzavírání sázek a hraní her.
   2. Abychom mohli prostřednictvím našeho Online asistenčního střediska dostávat vaše dotazy a komentáře a mohli jsme na ně odpovídat.
   3. Byli v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud jde o vaši registraci, například abychom provedli kontrolu ověření věku.
   4. Abyste byli (pokud nechcete od možnosti odstoupit) informováni o námi pořádaných budoucích událostech, nabídkách a propagačních akcích (a budoucích událostech, nabídkách a propagačních akcích pořádaných jinými společnostmi v naší Skupině společností).
  2. Kromě hlavních účelů uvedených výše v odstavci 3.1 budeme my (a jakékoli jiné společnosti v naší Skupině společností) používat vaše údaje, včetně jejich sdílení s našimi partnery ze třetích stran a subdodavateli, kteří naším jménem zpracovávají data (včetně, pokud je to vhodné, vašich osobních údajů ), pro:
   1. Založení, provozování a správu vašeho účtu.
   2. Poskytování jakýchkoli Služeb, které jsou od nás požadovány a pro jakýkoli účel, který je s tímto ustanovením spojený.
   3. Ověření správnosti vašich informací, včetně zpřístupnění těchto informací třetím stranám (včetně finančních úřadů, ověřování věku a úvěrové agentury) v souvislosti s těmito účely (záznam zkoumání bude uchován a třetí strana může údaje použít jako pomoc ostatním společnostem s ověřováním).
   4. Přípravu statistik, poskytování analytických zpráv a analýz týkajících vašeho používání Služeb a používání Služeb jinými zákazníky.
   5. Analyzování a zaznamenávání vašeho používání Služeb a Webové stránky s cílem zlepšení našich produktů a způsobu, jakým Služby poskytujeme.
   6. Přípravu a zobrazení odpovídajících individuálních marketingových materiálů a obsahu.
   7. Pravidelné zasílání písemných sdělení, které vám budou oznamovat důležité změny služeb, aktualizace technických problémů a změny Všeobecných podmínek (které jsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů).
   8. Dodržování našich zákonných povinností a závazků včetně těch, které vyplývají z gibraltarského Zákona na ochranu údajů z roku 2004, gibraltarského Zákona o hazardních hrách z roku 2005, Zákona Velké Británie o hazardních hrách z roku 2005 a Zákona Velké Británie o hazardních hrách z roku 2014 (udělování licence a propagace), dále pak povinností a závazků vůči úřadu Gibraltar Gambling Commissioner a herní komisi, a které také vyplývají z jakýchkoli jiných platných a příslušných právních předpisů a vůči jakémukoli jinému příslušnému orgánu (což znamená jakýkoli orgán, který má nad námi nebo jakoukoli jinou společností v naší Skupině společností státní, soudní nebo regulační pravomoc).
   9. Dodržování právních předpisů nebo právních postupů či jednání, jejichž cílem je chránit zájmy sportovních orgánů nebo jiných kvalifikovaných subjektů.
   10. Vyšetřování podezření na nezákonné, podvodné nebo jiné nepatřičné aktivity související se Službami.
   11. Oznámení trestné činnosti nebo podezření na trestnou činnost, včetně praní špinavých peněz nebo podvodu.
   12. Jakýkoli jiný účel, který bude nezbytný pro plnění našich smluvních závazků vůči vám.
  3. Vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat na našich vlastních informačních systémech nebo systémech vlastněných třetími stranami, které mohou ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem.
  4. My (ani jakákoli jiná společnost v naší Skupině společností) vám nebude posílat nevyžádané informace týkající se případných obchodních nabídek a reklam třetích stran.
  5. My (a jakákoli jiná společnost v naší Skupině společností) můžeme použít vaše uživatelské jméno a/nebo křestní jméno a region pro reklamní nebo propagační účely.
  6. Telefonní hovory do našeho oddělení služeb zákazníkům a z našeho oddělení jsou pro účely školení a bezpečnosti nahrávány.
  7. V případě, že převedeme nebo prodáme naši podnikatelskou činnost nebo jakoukoli její část, můžeme převést i vaše informace. Můžeme tak učinit i v případě platební neschopnosti.
  8. Pro účely prevence a odhalování trestné činnosti, jakož i pro účely odpovědného hraní, můžeme doplnit informace, které jste nám poskytli, o informace, které jsme obdrželi od třetích stran, nebo je porovnávat se zdroji třetích stran, včetně (bez omezení) informací, které jsou o vás nebo vámi zveřejněné na internetu, například na sociálních médiích a sociálních sítích.

   

 4. PŘEVOD VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
  1. V souvislosti s poskytováním Služeb, může být nutné převést vaše údaje (včetně vašich osobních údajů):
   1. našim partnerům a subdodavatelům,
   2. se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor („EHP"), včetně (mimo jiné) Spojených států amerických, teritoria Mohawk Kahnawake, Kanady, Izraele, Kypru a Filipín.
  2. Pokud vaše údaje převedeme v souladu s výše uvedeným odstavcem 4.1 mimo území EHP, přijmeme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby bylo s vašimi údaji nakládáno stejně bezpečně, jako v rámci EHP a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

   

 5. AKTUALIZACE VAŠICH ÚDAJŮ
  1. Své údaje můžete na svém účtu kdykoli aktualizovat nebo je odstranit prostřednictvím nabídky „Můj účet / Aktualizace údajů účtu" (pokud je k dispozici) nebo kontaktováním oddělení služeb zákazníkům Můžeme však být nuceni i nadále uchovávat záznamy obsahující vaše osobní údaje pro oprávněné podnikatelské, regulační a právní účely nebo účely dodržování předpisů.
  2. Kopii vašich námi držených osobních údajů můžete získat kontaktováním oddělení služeb zákazníkůmPro vyhovění takovéto žádosti požadujeme až dvacet osm dnů. Každá takováto žádost podléhá poplatku ve výši 10 GBP, který slouží pro pokrytí našich administrativních nákladů spojených s poskytnutím osobních údajů, jež o vás máme.
  3. Můžeme odmítnout žádosti o zpřístupnění nebo odstranění vašich osobních údajů, které jsou nepřiměřené nebo mimořádně nepraktické (například proto, že vyžadují neúměrné lidské nebo technické úsilí nebo vyžadují významné změny našich procesů a technologií a mají dopad na naši schopnost poskytovat Služby).

   

 6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše osobníúdaje a naše Služby se snažíme chránit před neoprávněným přístupem nebo před jejich změnou. To zahrnuje použití různých bezpečnostních opatření sloužících k ochraně vašich údajů, které máme v držení nebo jsouv držení naším jménem, a průběžné přezkoumávání našeho sběru informací, jejich ukládání a postupů zpracování.

  S výhradou použití popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se po převedení vašich osobních údajů do našich systémů budeme snažit o jejich uchování v přísné tajnosti a podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Nicméně internet není bezpečné médium a my nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli údajů, které zveřejníte online. Přijímáte nedílná bezpečnostní rizika související s poskytováním informací a on-line operacemi přes internet a nebudete nás činit zodpovědnými za jakékoli porušení bezpečnosti. Výjimkou jsou ty, které způsobíme naší nedbalostí nebo vědomým zanedbáním.

   

 7. IP ADRESA

  Váš prohlížeč také vytváří další informace, včetně toho, v jakém jazyce je zobrazena vaše Webová stránka, a adresy vašeho internetového protokolu („IP adresa"). IP adresa je řada čísel přiřazená vašemu počítači v průběhu prohlížení kdykoli se přihlásíte na internet prostřednictvím svého poskytovatele internetu nebo vaší sítě (například pokud se přihlásíte na internet z počítače v práci). Vaše IP adresa je automaticky přihlášena našimi servery a slouží ke sběru dat o provozu návštěvníků naší Webové stránky. Vaši IP adresu také používáme k tomu, aby nám pomohla diagnostikovat problémy s naším serverem, a pro správu naší Webové stránky. Vaši IP adresu nepoužíváme pro vaši osobní identifikaci.

   

 8. KONTAKTUJTE NÁS

  Pokud budete mít kdykoli pocit, že jsme se neřídili ustanoveními uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, upozorněte nás na to kontaktováním oddelení služeb zákazníkum a my použijeme veškeré komerčně rozumné úsilí pro rychlé stanovení a (pokud je to relevantní) nápravu jakéhokoli problému.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 19. prosince 2016.

Nejpopulárnější